جدول آنالیز آلیاژهای آلومینیوم

آلیاژهای آلومینیوم بر اساس روش ساخت (معمولاً فرفورژه یا ریخته‌گری) تقسیم می‌شوند. آلیاژهای فرفورژه بر اساس سری یا خانواده ترکیبی تقسیم می شوند. آلیاژهای آلومینیوم فرفورژه با نام انجمن آلومینیوم 4 رقمی مشخص می شوند. در استانداردهای اروپایی، همان عدد با “EN AW-” اضافه شده است. آلیاژهای ریخته گری از سیستم های نامگذاری متفاوتی در اروپا و آمریکای شمالی استفاده می کنند.

آلومینیوم سری 1000